A A A

WYCIECZKA DO JESIENNEGO LASU

W edukacji wczesnoszkolnej wiele miejsca poświęca się właściwemu kształtowaniu stosunku do najbliższego otoczenia, w tym do przyrody. Ważne jest, by uświadamiać maluchom, że i one są jej częścią. Gdy dziecko ma na co dzień możliwość dotykania, obserwowania, porównywania, działania, słuchania, smakowania, wówczas mamy szansę wychować je na człowieka nie tylko wrażliwego, ale także zaopatrzonego w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności. Dlatego też, gdy istnieje możliwość proponujemy wyprawy do parku, ogrodu, sadu czy wycieczki do lasu.

19 października 2015 r. odbyła się wycieczka do nadleśnictwa Leśny Dwór...

W wycieczce uczestniczyły dzieci z klasy 3 c wraz z wychowawczynią i opiekunami. Na miejscu przywitali nas pracownicy nadleśnictwa, pani Alicja i pan Paweł. Podczas spaceru leśną ścieżką edukacyjną, bardzo ciekawie opowiadali o roślinach i zwierzętach, dla których jesień jest czasem przygotowania na nadejście zimy. Dzieci pogłębiały wiedzę o warstwowej budowie lasu, rozpoznawały drzewa i krzewy liściaste i iglaste, odróżniały grzyby jadalne od trujących. Podziwiały pomnik przyrody - sosnę pospolitą „Annę” o wysokości 33 m i szerokości 380 cm. Zrobiła ona na trzecioklasistach ogromne wrażenie. Równie wielkim zainteresowaniem cieszyła się szkółka leśna, staw pokryty rzęsą oraz tunel dla żab. Zebrano materiał przyrodniczy, który zostanie wykorzystany podczas zajęć plastyczno-technicznych. Zwiedzanie lasu zakończono grami i zabawami terenowymi oraz pieczeniem kiełbasek na ognisku. Pomimo mglistej i dżdżystej aury wycieczka była udana.

W podziękowaniu za piękną lekcję przyrody, uczniowie podarowali leśnikom piękny rysunek Miłosza Kaufmana „Las i jego mieszkańcy”.

Mirosława Skalna