A A A

WYBORY

W piątek 9 października odbyły się wybory do  Małego Samorządu Uczniowskiego.
Był to świetny sprawdzian demokracji.Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą.
Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu MSU:

Przewodnicząca: Marysia Musiałek (kl. 3c)
Zastępca przewodniczącej: Borys Łukasiewicz (kl. 2b)
II Zastępca przewodniczącej: Jacek Graużenis (kl. 2e)

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję,
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Jednocześnie przypominamy, że każdy uczeń z klas 1-3 może pracować w Samorządzie.

Katarzyna Kozak
Marlena Wawrowska