A A A

SZKOLNY KONKURS NA ZAKŁADKĘ

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie!

 

 

SZKOLNY KONKURS NA ZAKŁADKĘ - REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas 1-3 oraz 4-6 (każda kategoria wiekowa podlega odrębnej ocenie)
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę - zakładkę do książki
4. Wymiary pracy: 4cm-5cm x 18cm-20cm; technika dowolna
5. Prace należy składać osobiście w bibliotece szkolnej wraz z informacją - danymi autora pracy (imię, nazwisko, klasa)
6. Termin składania prac: 15 maja 2016
7. W konkursie przewidziane są dwie główne nagrody książkowe (po jednej w każdej kategorii wiekowej)
8. Najlepsze prace zaprezentujemy na wystawce w bibliotecznej gablocie


Małgorzata Nastalska
Monika Ziemienowicz