A A A

SUKCES NASZEJ KOLEŻANKI

 

 

10 marca odbył się III Szkolny Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy Języka Angielskiego.

Jury w składzie: p. Patrycja Dąbska i p. Małgorzata Siudek, przyznały nagrody najlepszym mówcom i recytatorom, wśród których znalazła się Olivia Lemieszek otrzymując wyróżnienie.

 

Gratulujemy!

 

Katarzyna Kozak