A A A

SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE

25 listopada odbyło się w bibliotece spotkanie autorskie, adresowane do uczniów klas szóstych i ich rodziców.

 

Gościliśmy poetę, pana Ireneusza Borkowskiego, który niedawno został stypendystą Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i wydał swój pierwszy tomik poezji. Autorką ilustracji do tomiku jest pani Mirosława Skalna - utalentowana plastycznie nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły. Ona również przyjęła zaproszenie na nasze spotkanie.


Uczniowie powitali Gości, pięknie recytując wiersze autorstwa pana Borkowskiego, a potem był czas na pytania i rozmowy w miłej atmosferze.
Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali od Gości pamiątkowe autografy.

Małgorzata Nastalska

Monika Ziemienowicz

 

Dziękujemy pani Renacie Starynowicz za pomoc w przygotowaniu spotkania.