A A A

SPOTKANIA Z RODZICAMI - TERMINY

Zebrania

 

21.09.2015 godz. 17.00 - kl. 1-3
22.09.2015 godz. 17.00 - kl. 4-6
Tematyka:
>sprawy organizacyjne związane z nauczaniem i wychowaniem na przestrzeni całego roku szkolnego,
>omówienie WSO (wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena)
>informacja dotycząca dostosowania warunków i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów – kl. 6
>przedstawienie ogólnych informacji o sprawdzianie zewnętrznym klas szóstych
>wybór rodziców do Rady Rodziców (1 osoba z klasy)
>sprawy bieżące

 

16.11.2015  godz. 17.00 - kl. 1-3
17.11.2015  godz. 17.00 - kl. 4-6
Tematyka:
>informacja o postępach
>sprawy bieżące

 

8.02.2016 godz. 17.00 - kl. 1-3
9.02.2016 godz. 17.00 - kl. 4-6
Tematyka:
>przedstawienie wyników klasyfikacji
>sprawy bieżące

 

16.05.2016 godz. 17.00  -  kl. 1-3
17.05.2016 godz. 17.00  -  kl. 4-6
Tematyka:
>informacja o postępach w nauce
>sprawy bieżące
>kl. 5 – zapoznanie z informacją dotyczącą możliwości dostosowania  warunków egzaminacyjnych na sprawdzianie zewnętrznym w kl. 6


Dni otwarte

 

19.10.2015 godz. 17.00 - kl. 1-3
20.10.2015 godz. 17.00 - kl. 4-6
Tematyka:
>rozmowy indywidualne z zainteresowanymi rodzicami
>informacja o postępach uczniów,
>sprawy bieżące

 

14.12.2015 godz. 17.00 - kl. 1-3
15.12.2015 godz. 17.00 - kl. 4-6
Tematyka:
>rozmowy indywidualne z rodzicami
>sprawy bieżące

 

11.01.2016 godz. 17.00 - kl. 1-3
12.01.2016 godz. 17.00 - kl. 4-6
Tematyka:
>rozmowy indywidualne z rodzicami
>informacja o przewidywanych ocenach
>sprawy bieżące

 

14.03.2016 godz. 17.00 - kl. 1-3
15.03.2016 godz. 17.00 -  kl. 4-6
Tematyka:
>rozmowy indywidualne z zainteresowanymi rodzicami
>informacja o postępach,
>sprawy bieżące
>kl. 6 (zebranie) – informacja na temat organizacji i przebiegu sprawdzianu zewnętrznego

 

18.04.2016 godz. 17.00 - kl. 1-3
19.04.2016 godz. 17.00 - kl. 4-6
Tematyka:
>rozmowy indywidualne z zainteresowanymi rodzicami
>informacja o postępach
>sprawy bieżące

 

06.06.2016 godz. 17.00 - kl. 1-3
07.06.2016 godz. 17.00 - kl. 4-6
>podsumowanie całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej
>sprawy bieżące