A A A

SANECZKARZE

Nareszcie spadł śnieg. Wykorzystaliśmy okazję i ruszyliśmy na sanki. Zabawa była przednia. Pan Daniel przygotował nam ciekawe zabawy. Zdobywaliśmy następną odznakę Małego Mistrza.

Sprawność saneczkarza - zaliczona!

 

Małgorzata Semeniuk