A A A

PRZYZNANO STYPENDIA

Stypendia artystyczne otrzymują:

Szymon Kuczkowski

Kacper Znajdek

Domicella Duda

 

Stypendia naukowe otrzymują:

Dominika Knap

Łukasz Saldat

Dominik Lau

 

Gratulujemy!