A A A

PROJEKT eTWEENING: 24 ZADANIA NA CZAS OCZEKIWANIA

Klasa 2 d przystąpiła do projektu eTweening. W projekcie uczestniczy i współpracuje ze sobą 16 szkól podstawowych (grupa wiekowa 1-3) z całej Polski.

 

Celem projektu jest wzbogacenie edukacji szkolnej w zakresie tematyki świątecznej o ciekawe formy i metody pracy, które umożliwią uczniom aktywne działania, współdziałanie oraz naukę poprzez zabawę, a także edukację poza ławką szkolną. Dzieci będą doskonalić umiejętności matematyczne, językowe, plastyczne, muzyczne oraz poznają narzędzia TIK do wykonywania zadań.


Dorota Dankowska