A A A

PODSUMOWANIE AKCJI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Od 23 listopada do 14 grudnia 2015 r. w naszej szkole SKC przeprowadzało zbiórkę produktów żywnościowych oraz środków czystości. Jak zawsze pięknie i ofiarnie wsparliśmy potrzebujących.

 

Zebrane dary  zostały przekazane przez wolontariuszy SKC na ręce pani pedagog Małgorzaty Bartosiewicz, która z ramienia szkoły przekaże je rodzinom. Pozostała część darów została przekazana dla rodzin objętych pomocą Caritas Parafii pw. Jana Kantego.

 

Jesteśmy przekonani, że akcja Podziel się z tymi, którzy nie mają... wpisze się w kalendarz naszej społeczności na tak długo, jak długo będzie taka potrzeba.
Wszystkim darczyńcom (uczniom,nauczycielom, rodzicom) w imieniu obdarowanych DZIĘKUJEMY.

Opiekun SKC: M.Barbara Witkowska-Panasiak