A A A

POCZTA LAURKOWA

W związku ze Świętem Edukacji Narodowej Mały Samorząd Uczniowski ogłosił akcję pod hasłem POCZTA LAURKOWA.
Każdy uczeń klas 1-3 mógł przesłać laurkę ulubionemu nauczycielowi lub innemu pracownikowi naszej szkoły.
W dniach od 5 do 12 października laurki można było wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej znajdującej się w bibliotece szkolnej.

14 października wszystkie przesyłki zostały przekazane adresatom przez listonoszy MSU.


Marlena Wawrowska