A A A

PIERWSZA NAGRODA DLA 6D

Klasa 6d pod opieką p. Anny Wolikowskiej uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie ekologicznym w ramach projektu: ZRÓB NIEDŹWIEDZIOM PRZYSŁUGĘ. EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Polegał on na przeprowadzeniu zajęć według scenariusza JAK CZŁOWIEK MOŻE URATOWAĆ ZAGROŻONE GATUNKI  i wykonaniu makiety miasta lub wsi. Mieliśmy do dyspozycji materiał filmowy, materiały do realizacji zajęć i elementy do budowy makiet.

W trakcie realizacji projektu uczniowie znajdowali praktyczne rozwiązania, będące odpowiedziami na pytania: Jak ludzie powinni żyć, żeby korzystać ze zdobyczy cywilizacji, a jednocześnie zadbać o środowisko dla przyszłych pokoleń?

Uczniowie  bardzo zaangażowali się w pracę nad projektem. Efekt był naprawdę imponujący. Powstała makieta z wieloma rozwiązaniami korzystnymi zarówno dla ludzi, jak też dla zwierząt.

Zdjęcia makiet i specjalnie przygotowany formularz, omawiający zastosowane w makiecie rozwiązania, wysłane zostały do oceny organizatorom konkursu, którymi byli: FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI i WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA NOT.     

Klasa otrzymała I nagrodę – zestaw 3 mikroskopów z preparatami.

Anna Wolikowska