A A A

O CHÓRZE

Rozszerzonym programem muzyki, którego celem jest przygotowanie do śpiewania w dziecięco-młodzieżowym chórze „Fantazja” są objęci uczniowie z klas I-VI.

 

Program autorski realizowany jest już od 10 lat. Nurtem podstawowym w nauczaniu muzyki  jest aktywność, którą uzupełniają wiadomości i umiejętności zdobywane przez praktyczne obcowanie z muzyką ludową. Przyswajanie zasad myślenia muzycznego odbywa się na bazie solmizacji relatywnej(metoda Koda’ya), która utrwala myślenie tonalne oraz metro-rytmiczne. W klasach I-III muzyki uczy p.Beata Kamińska -pianistka,wokalistka,absolwentka wokalistyki wydziału jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku, korepetytor , a w klasach IV-VI p.Lilianna Zdolińska ( I dyrygent i założyciel chóru). Ewaluacją tak prowadzonych klas muzycznych jest od wielu lat wysoki poziom chóru „Fantazja”, aktywna jego działalność koncertowa a także liczne sukcesy poszczególnych solistów.

 

Oto najważniejsze osiągnięcia i koncerty.

 

  • I miejsce ,”Złoty Żagiel” oraz nagroda Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie

 

  • Przyznanie 12 odznaczeń PZCHiO dla najdłużej śpiewających chórzystów

 

  • Grand Prix XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy – w 2000 , 2003r , w 2005  , 2010 r.

 

  • Złoty Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Bydgoszczy w 2004,2010, 2011r.

 

  • Grand Prix I Powiatowego Przeglądu chórów w Redzikowie 2004 r.

 

  • Srebrny dyplom na  Światowej Olimpiadzie Chórów  w Niemczech w Bremen

 

  • II miejsce II-go Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszebscze spiewe”

 

  • I miejsca solistów na Wojewódzkich i Regionalnych konkursach: Wygraj Sukces, Konkursu Piosenki w Słupsku, Bytowie, Civitas Christiana w Koszalinie, Brodnicy itp.

 

 

· Koncerty Charytatywne na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku z Orkiestrą Sinfonia Baltica

· Udział w koncercie benefisowym z udziałem Krzesimira Dębskiego

· Koncerty we Włoszech i Watykanie na audiencji u Jana Pawła II

· Koncerty w Finlandii  – Vanta, Helsinki

· Koncerty w Wilnie

· Koncert ze Skaldami w 2006 r.

· Koncert na uroczystości nadania honorowego obywatela m.Słupska pani Wandzie Chotomskiej

· Koncert na uroczystości spotkania władz m.Słupska z prezydentem A.Kwaśniewskim

· Wielki Koncert z okazji 100-lecia ZNP, na uroczystości 60-lecia Oświaty Słupskiej

· Liczne koncerty w kościele Mariackim, w kościele św.Jacka, w kościele św.Jana Kantego

· Koncert z orkiestrą Sinfonia Baltica w Filharmonii- Harnasie i Exodus Kilara

· Koncert z orkiestrą z Krzesimirem Dębskim i Anna Jurksztowicz

· Koncert Chóru na uroczystościach Katyńskich

· Koncert Fantazji z okazji obchodów Dni Papieskich w Jastrzębiej Górze

· Koncerty Papieskie z okazji beatyfikacji Ojca Świętego-J.P. II

· 30-lecie Chóru Fantazja