A A A

LIGA CZYTELNICZA - KLASY SZÓSTE15 grudnia 2015r. odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy dla klas szóstych w ramach Szkolnej Ligi Czytelniczej.
W konkursie brały udział reprezentacje poszczególnych klas szóstych, uczniowie pracowali indywidualnie. Musieli oni wykazać się znajomością tekstu książki Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa i rozwiązać test, złożony z 20 pytań.

W konkursie uczestniczyli następujący uczniowie:
kl. 6b: Aleksandra Dąbrowska, Adrian Czerniło, Kinga Kamińska
kl. 6c: Marta Borkowska, Agata Wójcik, Mateusz Kawiecki, Szymon Kuczkowski, Katarzyna Danowska, Justyna Szmigiel
kl. 6d: Daria Żuralska, Zuzanna Maj, Katarzyna Szczegielniak, Natalia Janiak


Przyznano następujące nagrody:
I miejsce:
Daria Żuralska (20/20p)
II miejsce:
Agata Wójcik (19/20p)
Marta Borkowska (19/20p)
III miejsce:
Mateusz Kawiecki (18/20p)
Justyna Szmigiel (18/20p)
Aleksandra Dąbrowska (18/20p)
Adrian Czerniło (18/20p)
Zuzanna Maj (18/20p)


Laureatka otrzymuje  dyplom i najwyższą ocenę cząstkową (6p) z edukacji polonistycznej.Małgorzata Nastalska

Monika Ziemienowicz