A A A

LIGA CZYTELNICZA - KLASY PIĄTE

2 marca 2016r. odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy dla klas piątych w ramach Szkolnej Ligi Czytelniczej.
W konkursie brały udział reprezentacje poszczególnych klas piątych, uczniowie pracowali indywidualnie. Musieli oni wykazać się znajomością tekstu książki  Tomek w krainie kangurów  A. Szklarskiego i rozwiązać test, złożony z 12 pytań zamkniętych i 13 pytań otwartych.

W konkursie uczestniczyli następujący uczniowie:
kl. 5c: Martyna Kamińska
kl. 5e: Aleksandra Chudko, Konstancja Kloskowska, Marta Suliga

Przyznano jedną nagrodę:
I miejsce: Martyna Kamińska   (14,5p/19p)


Laureatka otrzymała dyplom i najwyższą ocenę cząstkową („celującą”) z języka polskiego.

Gratulujemy!Małgorzata Nastalska, Monika Ziemienowicz