A A A

LIGA CZYTELNICZA - KLASY DRUGIE

10 listopada odbył się w bibliotece konkurs czytelniczy dla klas drugich w ramach Szkolnej Ligi Czytelniczej.
W konkursie brały udział reprezentacje poszczególnych klas drugich, uczniowie pracowali indywidualnie. Musieli oni wykazać się znajomością tekstu książki Kubuś Puchatek Alana Aleksandra Milne’a i rozwiązać dwuetapowy test, złożony z 28 pytań otwartych.

W konkursie uczestniczyli następujący uczniowie:
kl. 2b: Adriana Kaczmarek, Amelia Saj, Aleksander Sautycz
kl. 2e: Maria Augustyn, Zuzanna Sylwestrzak, Hanna Wyżlic
kl. 2f: Przemysław Adamczyk, Mateusz Gliński, Amelia Ladach

Przyznano nagrody:
1 miejsce: Hanna Wyżlic
2 miejsce: Amelia Saj
3 miejsce: Mateusz Gliński

Laureaci otrzymali dyplomy i najwyższą ocenę cząstkową (6p) z edukacji polonistycznej.

 

Małgorzata Nastalska

Monika Ziemienowicz