A A A

KOLOROWE DNI W NASZEJ SZKOLE

18 marca obchodziliśmy w naszej klasie Światowy Dzień Słońca.
Z tej okazji cała klasa ubrała się na żółto i obejrzeliśmy animację przedstawiającą Słońce, gwiazdę w centrum Układu Słonecznego.

21 marca tradycyjnie obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny, ale także Światowy Dzień Lasów. Z tej okazji wykonaliśmy plakaty ukazujące piękno polskich lasów.
Natomiast 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji odbyła się przyrodnicza lekcja interaktywna systematyzująca zagadnienie wody i różnych jej zbiorników jako miejsca życia wielu gatunków roślin i zwierząt.

 

Katarzyna Kozak