A A A

KOLEJNY PROJEKT ZREALIZOWANY!

Stowarzyszenie Edukacyjne "Piątka" działające przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku zrealizowało już kolejny projekt na rzecz dzieci uczęszczających do tej szkoły.

Założeniem projektu było prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, a także dla dzieci potrzebujących różnego rodzaju wsparcia. Już blisko trzydzieści procent uczniów naszej szkoły posiada różnego rodzaju opinie i orzeczenia określające specjalne potrzeby edukacyjne dzieci. To dla nich przygotowano ciekawe zajęcia z arteterapii, biblioterapii, integracji sensorycznej oraz wykorzystano nowoczesną terapię EEG-Biofeedback. Celem prowadzonych od maja 2013r. zajęć było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci, wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości, mobilizowanie ich do aktywnego działania.

 

Zrealizowany projekt, który dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich niezwykle wzbogacił ofertę edukacyjną dla uczniów SP-5. Mamy nadzieję w nadchodzącym roku kontynuować nasze działania.

Zarząd
Stowarzyszenia Edukacyjnego "Piątka"