A A A

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

10 czerwca o godz. 10.00 uczniowie z całej Polski gromadzili się w swoich szkołach, żeby przez chwilę wspólnie poczytać - każdy to, na co ma ochotę.

 

My też uczestniczyliśmy w tej niespotykanej dotąd ogólnopolskiej akcji, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie.

 

Akcja miała na celu przede wszystkim promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Pokazaliśmy, że młodzież czyta, a czytaniem można i trzeba się zarazić, można i trzeba się chwalić!

Organizatorem akcji jest miesięcznik Biblioteka w Szkole, a w naszej szkole panie bibliotekarki - Monika Ziemienowicz i Małgorzata Nastalska.

 

Dziękujemy wszystkim za udział!