A A A

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

Redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" organizuje akcję promującą czytelnictwo, polegającą na ustanowieniu rekordu w czytaniu w jednym momencie. Chcemy pokazać, że młodzież czyta!

10 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski zbiorą się w swoich szkołach i będą wspólnie czytać - każdy to, na co ma ochotę.

Nasza szkoła też bierze udział w tej akcji!

10 czerwca o 9:50 wszyscy uczniowie, którzy mają w tym czasie lekcje, a także dzieci przebywające w świetlicy, wychodzą pod opieką nauczyciela na trawiaste tereny za szkołą. Zapraszamy uczniów, nauczycieli i wszystkich chętnych pracowników szkoły.

Każdy powinien mieć ze sobą ulubioną książkę, przyniesioną z domu.
Wspólnie weźmiemy udział w biciu rekordu!

Małgorzata Nastalska, Monika Ziemienowicz