A A A

INSTRUKCJA USPRAWIEDLIWIENIA DZIECKA

PAMIĘTAJ!!!

Login i hasło do e-dziennika przyznane rodzicom nie może być udostępniane dzieciom.

  1. Logujemy się do swojego konta i wybieramy WIADOMOŚCI.
  2. Z listy wybieramy i rozwijamy NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELE.
  3. Po rozwinięciu zaznaczamy wychowawcę klasy.
  4. W TEMACIE wiadomości wpisujemy USPRAWIEDLIWIENIE.
  5. W treści wiadomości piszemy usprawiedliwienie z dnia i powód.
  6. Wysyłamy wiadomość WYŚLIJ.