A A A

EKOLOGICZNE DRZEWO

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie wszystkich klas trzecich przystąpili do realizacji zadania konkursowego, jakie przed nimi postawiono, a mianowicie wykonanie Ekologicznego drzewa.

Uczniowie klasy 3c chętnie przystąpili do powierzonego zadania. Większość pracowała w grupach kilkuosobowych. Kiedy dzieła zostały ukończone, oceniano pomysły kolegów. Wszystkie prace zasłużyły na ocenę celującą, gdyż każdy projekt drzewa był inny, miał to „coś” w sobie. Po długich obradach zdecydowano, że do konkursu stanie drzewo z ptasim gniazdem w otoczeniu pojemników do recyklingu Zosi Cheby i Miłosza Kaufmana oraz drzewko cukierkowe Haneczki Nosal, Marysi Musiałek i Amelki Chorąży. Podczas apelu, dnia 19 kwietnia dziewczyny prezentowały połączone Ekologiczne drzewo. Decyzją szacownego Jury, kompozycja 3c zajęła zaszczytne drugie miejsce, tuż za drzewem uczniów klasy 3a.

Do chwili obecnej, wszystkie drzewa wykonane przez uczniów klasy 3c są dekoracją sali B4.

Mirosława Skalna