A A A

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2016 zorganizowanego w SP-5 w Słupsku, z zagadnieniami bezpiecznego korzystania z urządzeń komputerowych i Internetu zostali zapoznani uczniowie szkoły.

 

Tegoroczne hasło: "Lepszy Internet zależy od Ciebie!" było inspiracją do wielu przeprowadzonych działań edukacyjnych .
Na głównych holach szkoły i na drzwiach gabinetów informatycznych powieszone zostały plakaty informujące o DBI 2016 oraz przygotowana została gazetka informacyjna poruszająca zagadnienia bezpieczeństwa w sieci.

 

Specjalnie do celów edukacyjnych nauczyciele informatyki przygotowali witrynę internetową.
Mogą z niej korzystać uczniowie, wychowawcy klas i rodzice. Zebrane tam zostały najciekawsze materiały edukacyjne pomocne na zajęciach komputerowych i lekcjach wychowawczych. Umieszczono linki do gier i filmów edukacyjnych oraz materiały dla rodziców.  Zamieszczono tam również wyniki konkursu plastyczno-informatycznego.

 

Przeprowadzono z dziećmi pogadanki, dyskusje, ćwiczenia i obejrzano filmy edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa w Internecie.
Wszystkie działania w SP-5 przeprowadzono pod patronatem  Fundacji Dzieci Niczyje oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ramach programu Komisji Europejskiej "Safer Internet".


Andrzej Chojnacki, Piotr Ceranowski