A A A

CELE I ZADANIA

 

CELE I ZADANIA:
1. SU jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.
2. Współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
3. Broni praw ucznia oraz czuwa nad realizacją ich obowiązków.
4. SU uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

  • organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów;
  • organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów;


5.Współpracuje z gazetką szkolną.
6. Organizuje czas wolny uczniów poprzez dyskoteki, imprezy sportowe, imprezy kulturalno-oświatowe.