A A A

11 LISTOPADA

W dniu 12 listopada 2015 uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w wyjątkowej Lekcji historii, spektaklu multimedialnym przygotowanym przez Grupę Teatralną 8 OSÓB, Koło ART - Plastyków, Grupę Teatralną FORMA składająca się z absolwentów SP 5 oraz uczniów klas 6d i 6c.


Niewątpliwą atrakcją tego widowiska była wysoka interaktywność spektaklu, możliwa dzięki połączeniu wielu form przekazu.
Wywiady z nauczycielami, wypowiedzi uczniów na temat patriotyzmu w połączeniu z teatralizacją wybranych fragmentów historii Polski i wierszy Norwida, czyli przenikanie się sztuki filmowej z żywym planem zdynamizowały przekaz i uczyniły go ciekawszym i niezapomnianym dla widzów.


Spektakl skomponowała i wyreżyserowała Jolanta Walewska, a nad całością czuwały Ania Wolikowska i Justyna Warać.