A A A

"SZKOŁA NA CZASIE, E-PODRĘCZNIK W KLASIE!"

Uczniowie  klas IV-VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!” zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne.
Celem konkursu jest: zebranie pomysłów na najciekawsze zajęcia edukacyjne wykorzystujące e-podręczniki zamieszczone na platformie www.epodreczniki.pl; podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie pracy metodą badawczą i wykorzystywania
e-podręczników; opracowanie bazy dobrych praktyk w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii w szkołach.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i zrealizowaniu projektu – pomysłu na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników opracowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji.
26 osób naszej szkoły – uczniów klas 4-6  wraz z opiekunami – paniami: Anną Wolikowska i Edytą Romańczuk – Ozdobą realizowało projekt konkursowy podczas dodatkowych zajęć przyrodniczych.  Uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: Prąd - co to? Skąd to?
Jedną z zastosowanych metod był projekt badawczy, który składał się z 4 etapów: sformułowania problemu, zaplanowania działań, realizacji zadań projektowych, prezentacji dokonań i oceny efektów.
Po zapoznaniu sie z zasadami pracy ustalony został harmonogram działań, podzielono się obowiązkami i rozpoczęła się przygoda z prądem.
W celu zebrania informacji o prądzie elektyrycznym uczestnicy projektu korzystali z różnych źródeł informacji. Bardzo pomocne okazały się zasoby platformy epodreczniki.pl oraz wykorzystane podczas zajęć tablety i nowoczesne technologie. Ponadto przeprowadzono  wywiady z uczniami i nauczycielami naszej szkoły.
Wyposażeni w wiedzę teoretyczną  uczniowie przystąpili do działań praktycznych - budowali obwody elektryczne. Niezwykle ciekawym  doświadczeniem było poszukiwanie prądu w produktach żywnościowych – warzywach i owocach. Doświadczenia te przeprowadzono wg instrukcji zamieszczonych na platformie epodreczniki.pl. Podczas zajęć nasi młodzi naukowcy prowadzili obserwacje, dyskutowali, wyciągali wnioski.
Zajęcia projektowe realizowano również w terenie. Uczesnicy projektu próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: Skąd mamy prąd w Słupsku?  Uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w wędrówce szlakiem elektrowni wodnych. Odwiedzili także znajdujące się w naszym regionie farmy wiatrowe, zobaczyli ponadto solary i fotowolteiki. Reasumując, wyprawy uczestników projektu miały na celu poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych źródeł energii. Wycieczki zorganizowano we współpracy ze słupskim oddziałem   PTTK-u KTP "Mikołajek".

Po zajęciach terenowych przyszedł czas na podsumowanie. Uczniowie stworzyli plastelinową historyjkę  nt. prądu. Ponadto zrealizowano film dokumentujący działania uczestników projektu i poszerzający wiedzę o prądzie. Film zaprezentowano na forum szkoły.
Uczestnicy projektu dokonali samooceny. Doszli do wniosku, że rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, efektywna praca w zespole pozytywnie wpłynęły na ich relacje koleżeńskie. Częste podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów pozwoliło uczestnikom projektu na nabranie pewności siebie i wiary w swoje umiejętności.  
Koordynatorzy projektu Anna Wolikowska i Edyta Romańczuk- Ozdoba

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu!